Báo cáo điểm danh tiếng cho wisteria
Tóm tắt
wisteria
(Posting Freak)

Số danh tiếng hiện có: 3

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 3
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Tất cả thời gian 3 0 0
Lời bình luận
A Baby ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 01-31-2021, 10:22 AM
Đánh giá trao cho wisteria's bài viết trong Omega mạnh nhất đế quốc bị mất trí nhớ - Chước Đường

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Xichnguyet ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 03-29-2019, 01:46 PM
Đánh giá trao cho wisteria's bài viết trong Bệnh viện tâm thần - Từ Đô

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Xichnguyet ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 03-26-2019, 03:02 AM
Đánh giá trao cho wisteria's bài viết trong Nghe nói ngươi yêu ta - Ngư Huyền Ki

Tích cực (+1): [Không có bình luận]