Báo cáo điểm danh tiếng cho chinpunkanpun
Tóm tắt
chinpunkanpun
(Super Moderator)

Số danh tiếng hiện có: 38

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 38
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 3 0 0
Tất cả thời gian 38 0 0
Lời bình luận
breakingwave ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 01-03-2024, 11:02 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong [XN] Nghề phản diện - Đống Cảm Siêu Nhân

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Tiểu Long Bao ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 11-25-2023, 12:48 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Hắn xuyên thành báu vật đế quốc - Vân Kiếp

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Tiểu Long Bao ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 11-24-2023, 02:11 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Lão công, tung ít kim tệ (Ta chỉ thích tiền của ngươi) - Đa Kim Thiểu Nữ Miêu

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
minhdu ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 06-03-2023, 05:03 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Xuyên sách chi sửa đổi nhân sinh - Diệp Ức Lạc

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Nara_Kagura ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-15-2023, 03:56 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Đứa nhỏ hệ chữa trị đệ nhất vũ trụ - Thải Thải Lai

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
CactyCat ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-22-2023, 04:03 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Tuyệt Địa Cầu Sinh Chi Tang Thi Hoành Hành - Hà Đại Nhân

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kahochan ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 03-26-2023, 01:38 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Lãnh chúa khắc kim - Thanh Đăng Như Trú

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kahochan ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 03-12-2023, 02:28 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Vân Phi - Lai Tự Viễn Phương

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kahochan ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 02-15-2023, 04:38 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Lãnh chúa khắc kim - Thanh Đăng Như Trú

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
yuanyuan_9281 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-24-2022, 05:58 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Sau khi xung hỉ cho anh của đại lão - Lâm Bất Hoan

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
devilcry98 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 12-30-2021, 11:03 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Thật sự ta không muốn kết hôn hợp đồng với đại lão - Tam Thiên Phong Tuyết

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
cat4finger ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 12-20-2021, 05:44 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Người đẹp hoa hồng - Vi Phong Kỷ Hứa

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
yuanyuan9281 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 10-26-2021, 06:33 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Ly hôn rồi ta lại có thai con hắn - Việt Hỏa

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
yuanyuan9281 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 10-26-2021, 06:26 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Ta cho rằng ta là vạn người ghét - Húy Tật

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kahochan ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 09-16-2021, 01:16 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Xuyên về cổ đại làm phu tử - Ma Lạt Duẩn

Tích cực (+1): [Không có bình luận]