Báo cáo điểm danh tiếng cho chinpunkanpun
Tóm tắt
chinpunkanpun
(Super Moderator)

Số danh tiếng hiện có: 29

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 29
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Tất cả thời gian 29 0 0
Lời bình luận
yuanyuan_9281 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-24-2022, 05:58 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Sau khi xung hỉ cho anh của đại lão - Lâm Bất Hoan

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
devilcry98 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 12-30-2021, 11:03 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Thật sự ta không muốn kết hôn hợp đồng với đại lão - Tam Thiên Phong Tuyết

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
cat4finger ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 12-20-2021, 05:44 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Người đẹp hoa hồng - Vi Phong Kỷ Hứa

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
yuanyuan9281 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 10-26-2021, 06:33 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Ly hôn rồi ta lại có thai con hắn - Việt Hỏa

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
yuanyuan9281 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 10-26-2021, 06:26 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Ta cho rằng ta là vạn người ghét - Húy Tật

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kahochan ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 09-16-2021, 01:16 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Xuyên về cổ đại làm phu tử - Ma Lạt Duẩn

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kahochan ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 08-17-2021, 03:33 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Mạt thế lưu vong - Thiên Đường Phóng Trục Giả

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kahochan ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 08-17-2021, 03:33 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Mạt thế lưu vong - Thiên Đường Phóng Trục Giả

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
lethuhuong111 ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 08-13-2021, 10:54 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Ràng buộc - Nịnh Mông Hỏa Diễm

Tích cực (+1): cám ơn bạn
tuyettinhlinh3@gmail.com ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 08-12-2021, 04:03 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong [Xuyên sách] Ta nhờ bán manh mà trở thành Hồ Ngạo Thiên - Túy Hựu Hà Phương

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Nara_Kagura ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 08-06-2021, 03:57 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong [Xuyên sách] Cưới xong ngày nào cũng bị vả mặt - Đông Phong Kỷ Hứa

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Nara_Kagura ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 08-06-2021, 03:50 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong [Xuyên sách] Lão công, đói đói, cơm cơm - Lộ Quy Đồ

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
kahochan ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 06-28-2021, 09:14 AM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Binh khí hình người nghỉ rồi làm lại - Thanh Trúc Diệp

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
tramy ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 06-19-2021, 02:57 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Không giao bản thảo - Vọng Úy

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
cat4finger ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-24-2021, 12:35 PM
Đánh giá trao cho chinpunkanpun's bài viết trong Bệ Hạ Vạn An - Quyết Tuyệt

Tích cực (+1): [Không có bình luận]