Báo cáo điểm danh tiếng cho Admin
Tóm tắt
Admin
(Administrator)

Số danh tiếng hiện có: 3

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 3
  Tích cực Bình thường Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Tất cả thời gian 3 0 0
Lời bình luận
lugato ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 05-31-2020, 11:58 PM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Tổng tài nuôi cá online - Bao Tử Thượng Thần

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Pachia ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 04-01-2019, 12:45 PM
Rating given for Admin's post

Tích cực (+1): [Không có bình luận]
Le phuong ( 0 ) - Cập nhật lần cuối 03-27-2019, 11:04 AM
Đánh giá trao cho Admin's bài viết trong Quy định chung

Tích cực (+1): [Không có bình luận]