Hội quay tay
BXH tháng 10 [Cập nhật 15.10.19] - Phiên bản có thể in

+- Hội quay tay (http://hoiqt.com)
+-- Diễn đàn: Thông tin chung (http://hoiqt.com/forum-3.html)
+--- Diễn đàn: Bảng xếp hạng Tấn Giang (http://hoiqt.com/forum-4.html)
+--- Chủ đề: BXH tháng 10 [Cập nhật 15.10.19] (/thread-2933.html)BXH tháng 10 [Cập nhật 15.10.19] - Admin - 10-15-2019

<center>
BXH Tấn Giang tháng 10
[Cập nhật 15.10.19]

<center><table class="wp-block-table" table border="4" bordercolor = "pink" cellpadding="2" cellspacing="2"><tbody><tr><th>STT</th><th>Tác giả</th><th>Tác phẩm</th></tr><tr><td>1</td><td> Nguyệt Hạ Điệp Ảnh &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>2</td><td> Tú Sinh &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>3</td><td>Công Tử Vu Ca &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>4</td><td>&nbsp;Vụ Thập &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>5</td><td>Ngôn Triêu Mộ &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>6</td><td>Quyết Tuyệt</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>7</td><td>&nbsp;Thanh Sắc Vũ Dực &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>8</td><td>Túy Ẩm Trường Ca  &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>9</td><td>Lai Tự Viễn Phương  &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>10</td><td> Phi Tường Đích Đại Bạch Hùng  &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>11</td><td> Vân Trường Ca  &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>12</td><td>Tĩnh Chu Tiểu Yêu &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>13</td><td> Mỗ Phiến Diệp Tử &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>14</td><td>Khiết Nhi Bất Xá  &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>15</td><td>Vong Khước Đích Du &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>16</td><td>&nbsp; Ôn Phong Như Cựu &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>17</td><td>&nbsp;Tá Nhuận &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>18</td><td>Doanh Thiên Trần &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>19</td><td>&nbsp;Viên Vũ Thiên Nhai  &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>20</td><td>Vô Danh Tiểu Sinh  &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>21</td><td>Nhiễm Mặc Đông Ly &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

</td></tr><tr><td>22</td><td> Mạt Thoại  &nbsp;</td><td>

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

 </td></tr></tbody></table></center>
</center>


RE: BXH tháng 10 [Cập nhật 15.10.19] - daunanhunong - 06-17-2020

Ds này liên kết với link QT nữa thì tuyệt hơn


RE: BXH tháng 10 [Cập nhật 15.10.19] - buihaqn29 - 09-01-2022

(06-17-2020, 06:13 PM)daunanhunong Đã viết:

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

Ds này liên kết với link QT nữa thì tuyệt hơn

đúng ùi nè, mục đích của phần lớn các thành viên trong web là vào để tải QT nên nếu liên kết vs link bài QT sẽ thuận tiện cho các thành viên hơn. Nếu có thể, rất mong mod sẽ xem xét ý kiến này ạ.


RE: BXH tháng 10 [Cập nhật 15.10.19] - buihaqn29 - 09-01-2022

(09-01-2022, 11:42 AM)buihaqn29 Đã viết:

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

(06-17-2020, 06:13 PM)daunanhunong Đã viết:

[Để thấy đường dẫn. Vui lòng đăng kí thành viên tại đây]

Ds này liên kết với link QT nữa thì tuyệt hơn

đúng ùi nè, mục đích của phần lớn các thành viên trong web là vào để tải QT nên nếu liên kết vs link bài QT sẽ thuận tiện cho các thành viên hơn. Nếu có thể, rất mong mod sẽ xem xét ý kiến này ạ.