Viết trả lời
Trong những chủ đề bạn xem sẽ có những chủ đề bạn muốn trả lời. Để làm điều đó cách đơn giản nhất là bấm vào nút "Trả lời" ở phía trên và dưới chủ đề. Chú ý là có thể người quản trị sẽ không cho phép bạn viết bài trả lời vì một số lý do nào đó.

Thêm nữa, có thể người quản lý đã đóng chủ đề đó, điều đó có nghĩa không thành viên nào có thể trả lời trong chủ đề đó.