Cập nhật thông tin cá nhân
Bạn có thể cập nhật thông tin của mình như gởi tin nhắn, thay đổi mật khẩu, thay đổi địa chỉ email. Bạn có thể thay đổi bất kỳ thông tin nào trong bảng điều khiển cá nhân. Để vào bảng điều khiển cá nhân bạn có thể click vào "User CP". Từ đó, ví dụ bạn chọn "Sửa thông tin" và thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ thông tin nào, sau đó bấm vào nút ở phía dưới của trang để lưu những thay đổi.